Tag: Атракцион на язовир Ивайловград

Атракцион на язовир Ивайловград

Атракцион на язовир Ивайловград

Община Ивайловград започва да изгражда атракцион на язовир Ивайловград по проект “Подобряване на условията за достъп до природни, културни и туристически обекти чрез създаване на зони за туризъм и отдих в село Ламбух”. Този атракцион ще бъде изграден в поземлени имоти 000830, 000815 на брега на язовира в землището на село Камилски дол/Ламбух. Не сме […]