Tag: Вятърен парк Ивайловград

Вятърен парк – Ивайловград ще бъде изграден до края на 2010

В землищата на ивайловградските села Попско и Пашкул ще бъде изграден “Вятърен парк – Ивайловград“. Проектът цели изграждане на ветроенергиен парк. Паркът ще разполага с 16 ветрогенератора. Всеки от ветрогенераторите ще бъде с мощност 3 MW или обща номинална мощност за целия вятърен парк от 48 MW. Очаква се годишното производство на електроенергия от “Вятърен […]