Ивайловград

Гласът на Ивайловград

Tag: Енергиен парк Ивайловград

Енергиен парк Ивайловград

На 31-ви Март 2009 се е учредило дружеството “Енергиен парк Ивайловград” ООД с предмет изграждане на соларна електроцентрала на територията на Община Ивайловград. Дружеството ще произвежда електроенергия от възобновяеми енергийни източници на територията на Ивайловградската община. В случая ще се произвежда електроенергия с помощта на слънчеви панели. Интересното в случая е, че дружеството е с […]

Ивайловград © 2015 Frontier Theme