Ивайловград

Гласът на Ивайловград

Tag: земи

Търг с Явно наддаване за земи в община Ивайловград

Община Ивайловград обявява търг с явно наддаване за отдаване под наем на земите общинска собственост и определените земеделски земи  по чл.19 ал.1  от ЗСПЗЗ за срок до 4 години, ниви, ливади,  тр. насаждения във всички землища на община Ивайловград. На  основание  Заповед №199/ 08.10.2008 г. на кмета  на община  Ивайловград, чл.91 ал.1 от НПРУОИ, община Ивайловград обявява: – Търгът с явно наддаване ще бъде проведен на 31.10.08 година, […]

Ивайловград © 2015 Frontier Theme