Ивайловград

Гласът на Ивайловград

Tag: кзк

Спряха търга за ремонта на училището в Ивайловград

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на кмета на Община Ивайловград, за откриване на открит конкурс, за възлагане на обществена поръчка, за ремонт на училището. Обществената поръчка е с предмет: “Премахване на съществуваща пристройка и изграждане на ново крило към сградата на СОУ “Христо Ботев” – град Ивайловград в УПИ I-188, кв. […]

Ивайловград © 2015 Frontier Theme