Tag: ловно сдружение

Общо събрание на Ловно сдружение Ивайловград

Вчера от 18:00 часа се състоя общо събрание на Ловно сдружение “Ивайловград” в Клуба на ловеца, който се намира на центъра. Общото събрание е свикано от управителния съвет на Ловно сдружение “Ивайловград” при посочения по-долу дневен ред. Да присъстват на общото събрание са поканени всички избрани делегати на общи събрания на ловните дружини в Ивайловградска […]