Tag: мярка 321

Кметът на община Ивайловград внася два проекта по мярка 321

Днес кметът на община Ивайловград г-жа Диана Овчарова ще внесе в Разплащателна Агенция, Министерството на земеделието и храните два проекта по мярка 321. С тези проекти община Ивайловград ще кандидатства по програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г. – „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони”. Първият проект „Реконструкция и рехабилитация на […]