Tag: най-хубавият кът на този свят

Ивайловградчани си искат най-хубавия кът на този свят!

През последните месеци се забелязва усилено съблюдаване за това, дали гражданите спазват правилата в община Ивайловград. Общината и компетентните органи стриктно следят за спазване на правилници, наредби т.н. Следи се за граждани, които са разположили дървата си за огрев на общински терени като тротоарите в Ивайловград. Поставят се допълнителни пътни знаци за забрана на паркирането […]