Tag: Общински

Проекти за близо 12 милиона е спечелила община Ивайловград за 1 година!

22222222

С двата подписани проекта от последната седмица община Ивайловград е спечелила близо 12 милиона лева за първата година от управлението на Диана Овчарова! Вчера кметът Диана Овчарова подписа 2 проекта за 6.5 милиона лева. Единият от тях е най-големия инфраструктурен проект в историята на община Ивайловград. Той е по мярка 321 „Основни услуги за населението […]

Резултати от ревизията в община Ивайловград

Ревизията на предходното управление на община Ивайловград е установила 16 нарушения за последните година и 10 месеца. Агенцията за държавна финансова инспекция на Министерство на финансите е изпратила своето заключение от извършената финансова инспекция на работата на община Ивайловград за периода 2010-2011 г. При тази проверка са съставени 12 броя акта за установяване на административни […]

Община Ивайловград получава пари за саниране на сградата си

Община Ивайловград ще получи пари за саниране на сградата, в която се помещава на стойност 150 000 лева. Тук може да се отбележат някой интересни факти, преди да преминем към същинската част на новината. Първо, изгражданата нова част на сградата на СОУ „Христо Ботев“ в град Ивайловград ще бъде санирана. Това означава, че половината сграда […]

Кметът на община Ивайловград внася два проекта по мярка 321

Днес кметът на община Ивайловград г-жа Диана Овчарова ще внесе в Разплащателна Агенция, Министерството на земеделието и храните два проекта по мярка 321. С тези проекти община Ивайловград ще кандидатства по програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г. – „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони”. Първият проект „Реконструкция и рехабилитация на […]

Ивайловградчани си искат най-хубавия кът на този свят!

През последните месеци се забелязва усилено съблюдаване за това, дали гражданите спазват правилата в община Ивайловград. Общината и компетентните органи стриктно следят за спазване на правилници, наредби т.н. Следи се за граждани, които са разположили дървата си за огрев на общински терени като тротоарите в Ивайловград. Поставят се допълнителни пътни знаци за забрана на паркирането […]