Ивайловград

Гласът на Ивайловград

Tag: търг

Спряха търга за ремонта на училището в Ивайловград

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на кмета на Община Ивайловград, за откриване на открит конкурс, за възлагане на обществена поръчка, за ремонт на училището. Обществената поръчка е с предмет: “Премахване на съществуваща пристройка и изграждане на ново крило към сградата на СОУ “Христо Ботев” – град Ивайловград в УПИ I-188, кв. […]

Продажба на разни имоти в Ивайловград

В Четвъртък ще се проведе търг за общински имоти в Ивайловград. Продават се и павилиона в училището, заведение за 350 000 лева, училището в село Хухла и други. В Четвъртък ще се състои публичен търг за общински имоти. Той ще се проведе в стая 307 в сградата на общината. Няма да пиша кои са имотите […]

Търг с Явно наддаване за земи в община Ивайловград

Община Ивайловград обявява търг с явно наддаване за отдаване под наем на земите общинска собственост и определените земеделски земи  по чл.19 ал.1  от ЗСПЗЗ за срок до 4 години, ниви, ливади,  тр. насаждения във всички землища на община Ивайловград. На  основание  Заповед №199/ 08.10.2008 г. на кмета  на община  Ивайловград, чл.91 ал.1 от НПРУОИ, община Ивайловград обявява: – Търгът с явно наддаване ще бъде проведен на 31.10.08 година, […]

Ивайловград © 2015 Frontier Theme