Ивайловград

Гласът на Ивайловград

Month: May 2007

Решение на общински съвет гр. Ивайловград на 13.04.2009

Общински съвет гр. Ивайловград Р Е Ш Е Н И Е № 46 Взето на заседание на Общински съвет гр. Ивайловград, проведено на 13.04.2009 година, Протокол №8. Общинският съвет, на основание чл.21, ал.1, т.9 и т.23 от ЗМСМА, чл.137, ал.1, т.3 от Търговския закон, чл.13, т.3 от Наредба №3 за упражняване правата на община Ивайловград […]

Ивайловград © 2015 Frontier Theme