Лимони в земята

 

Лимон засаден в земята без защита на остров Тасос. Снимката е от началото на юли, 2019 г.

Лимон в земята
Лимон в земята – Тасос 2019
Лимон в земята
Лимон в земята