Оформяне на маслините

Оформянето на маслинит е едно от най-важните неща, които трябва да имате предвид при отглеждането на вашето маслиново дръвче. Красивото стъбло, скелетни клони и корона правят вашата маслина красиво вечнозелено дъвро, което да бъди възхищение.