Търг с Явно наддаване за земи в община Ивайловград

ивайловград, ivailovgradОбщина Ивайловград обявява търг с явно наддаване за отдаване под наем на земите общинска собственост и определените земеделски земи  по чл.19 ал.1  от ЗСПЗЗ за срок до 4 години, ниви, ливади,  тр. насаждения във всички землища на община Ивайловград.

На  основание  Заповед №199/ 08.10.2008 г. на кмета  на община  Ивайловград, чл.91 ал.1 от НПРУОИ, община Ивайловград обявява:

– Търгът с явно наддаване ще бъде проведен на 31.10.08 година, Четвъртък от 13.30 часа, в стая № 301 ет.  ІІІ  на община Ивайловград.

– Тръжните документи да се закупуват  от стая 301, ІІІ етаж на община Ивайловград, при цена от 20 лв. Те се подават в стая 103 на общината до 17.00 часа на 30.10.08.г. в деня предшествуващ търга.

– Размера на депозита е 10%  от началната тръжна цена за съответния имот.

– При неявяване на кандидати или неизлъчване на наематели, повторни търгове ще бъдат проведени на  06.11.08 г.  и всеки следващ Четвъртък от месеца до края на месец Ноември от 10.00 часа в стая 301, ет.ІІІ на община Ивайловград, като тръжната документация се закупува от стая 302, ет.ІІІ при цена 24.00 лв. и се подават в стая 103  І-ви етаж  в срок до 17.00 часа на деня предшествуващ търга.

– За участие в търга се допускат физически или юридически лица, които нямат задължение към община Ивайловград.

– Огледи на общинските имоти могат да се извършват след закупуването на тръжната документация, всеки работен ден от 8.00 до 17.00 часа преди търга.

За да получите допълнителна информация се свържете с общинската администрация в град Ивайловград, стая 301,302,телефон 03661/ 40 -65 и 25-57

3 thoughts on “Търг с Явно наддаване за земи в община Ивайловград”

  1. Новината в сайта на общината я видях, ама не видях някой да е публикувал там коя земя ще се отдава под наем, къде се намира, каква е, и още 1000 въпроса на които никой не си е направил труда да отговори. Сигурно ако съм от София или от Видин трябва да отида там за да ги видя. Или пък търгът е само за определени хоря които вече се знаят. Абе тия хора май нещо се бъзикат с нас и ни мислят за дърводелци.

    Reply
  2. А бе то можело да се правят огледи ама след като отидеш и си закупиш документацията от обшината в Ивайловград и след това евентуално ще ти кажат какво купуваш 🙂

    Reply
  3. Да имаше и на мен някой така да ми плати и после аз да му кажа какво ще му продам?!?!?!?

    Reply

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.