Енергиен парк Ивайловград

На 31-ви Март 2009 се е учредило дружеството “Енергиен парк Ивайловград” ООД с предмет изграждане на соларна електроцентрала на територията на Община Ивайловград.

Дружеството ще произвежда електроенергия от възобновяеми енергийни източници на територията на Ивайловградската община. В случая ще се произвежда електроенергия с помощта на слънчеви панели. Интересното в случая е, че дружеството е с 10% общинско участие и 90% участие на “Монолит” АД. Тоест в това дружество община Ивайловград има 1 глас срещу 9 от страна на “Монолит” АД. Също е интересното, че преди време писах статия, в която обяснявах как се продават имоти на община Ивайловград, които са отредени за слънчеви централи. Писах и че ако общината кандидатства с проект може да получи до 100% финансиране. Няма да коментирам създаденото ООД с общинско участие и каква е целта му. Само ми е интересно как ще се разпределят печалбите от дейността на дружеството при условие, че това се решава на общо събрание, в което 90% има “Монолит” АД…………

Решение на община Ивайловград

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.