Масларова в Ивайловград

Масларова ще открие новата сграда на Центъра за социални услуги и Бюрото по труда в Ивайловград

Днес министъра на труда и социалната политика Емилия Масларова ще открие реновирана сграда в Ивайловград. В нея ще се помещават Център за социални услуги и Бюрото по труда в града. Обновената сграда е тази срещу общината. За много хора тя е позната като клуба на СДС-то. Това е една от старите сгради в града и преди е била митница. Последните години сградата беше полуразрушена и необитаема.

Сградата е обновена със средства от Социално-инвестиционния фонд. Отпуснати са около двеста и петдесет хиляди лева, с които е реконструирана сградата. В нея ще се помещават Дирекция “Социално подпомагане”, “Бюро по труда” Свиленград – филиал Ивайловград. В сградата ще се има и място за Дружеството на инвалидите, Съвета за закрила на детето и др.

Интересното е, че днес Масларова открива друга сграда в Стара Загора. По новините се съобщава, че министърката от откраднала чрез фирмата на мъжа си 8 милиона от тази сграда в Стара Загора. От обновяването на нашата не знам кой и колко е откраднал, но важното е че на грозната порутена сграда в момента има нещо ново и красиво.

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.