Нови кариери за гнайс ще отварят в Ивайловград

кариери, добив, гнайс, slateПреди да си отиде правителството издаде шест разрешения за търсене и проучване на подземни богатства. Естествено половината от тях са в Ивайловград и са за гнайс.

Съобщението е на правителствената информационна служба. Една от фирмите, които ще проучва за половин година за гнайс е “Армира гнайс-06″ ООД . Тя ще има възможност да проучва възможността за добив на гнайсов строителен материал в района “Сютлийка 1” в община Момчилград. Фирмата ще инвестира 30 хиляди лева по време на проучванията.
Друга фирма, която ще има възможност да проучва за гнайс в района на Ивайловград е “Монтажна база” ООД. Нейното разрешително е за две години и три месеца. Тя ще може да проучва за наличие на метални полезни изкопаеми в района на “Камилски дол”, в общините Ивайловград, Маджарово и Любимец. Фирмата ще инвестира в „изследователската” си програма около половин милион лева.
За скално-облицовъчни материали ще проучва и фирмата “ Гнайс и Ко” ООД в площта “Двора – 1”, община Ивайловград. За половин година компанията ще инвестира около 13 хиляди лева.


Източник: Дневник

8 thoughts on “Нови кариери за гнайс ще отварят в Ивайловград”

 1. 6 разрешителни 3 в Ивайловград за добив на гнайс. А тия дето ще търсят “метални полезни изкопаеми” какво трябва да значи това ???

  Reply
 2. ахаха:( че то в село камилски дол има две кариери, колко още…

  ъх,пише “в района на “Камилски дол”, в общините Ивайловград, Маджарово и Любимец”.
  абе тия от правителството да не са преименували язовир “ивайловград” на “камилски дол”?
  така ще има смисъл.

  Reply
 3. Интересно ми е първо, каква е разликата между ПРОУЧВАНЕ и ДОБИВАНЕ, второ, какво става след като изтече срока на проучване и трето има ли средства за рекултивиране на земята и кой следи дали фирмите го правят. Ужасяващи са кратерите и лунните пейзажи които виждам на кариерите, тотално опустошаване на флора и фауна. А тук непрекъснато се говори за проекти за развитието на общината свързани с природата и биоразнообразието на района. Не виждам съвместимостта между двете неща. Ако някой има информация затова, че някоя от фирмите за гнайс прави рекултивация, нека да пише за нея и да се види как става това. Не съм против това да има работа за хората, ако след това всеки изпълнява условията за възстановяване на терените, но поне за сега аз лично не знам да има такова нещо.

  Reply
 4. Решение на Регионалната инспекция по околна среда и води -Хасково
  20 октомври 2009

  Решението на инспекцията е да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционното предложение “Разработване на кариера за добив на скално-облицовъчни материали /гнайси/ и ломен камък за зидария в находище “Граматиковата сая”, в землище село Покрован, община Ивайловград, област Хасково.

  Инвестиционното предложение на “Неолит -Покрован” предвижда проектиране и разработване на кариера за добив на подземни богатства – скално облицовъчни материали / гнайси/ и ломен камък в границите на увърдените запаси на находище “Граматиковата сая”. Добивът се предвижда да бъде реализиран на концесионна площ от 69.458 дка в рамките на утвърдените запаси от 33.241 дка, които ще бъдат обособени и разработени като кариера. Останалите концесионни площи са необходими за изграждане на насипища, рампи, две депа за технологичния отпадък и почвения слой, площадки за фургони.

  Решението на РИОСВ – Хасково не отменя задължениеята на инвеститора по Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба по околна среда.

  При промяна на инвестиционното предложение на инвеститора или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящото решение, инвеститорът трябва да уведоми РИОСВ -Хасково до 14 дни след настъпване на измененията.

  Решението може да бъде обжалвано в 14-дневен срок по реда на Административно -процесуалния кодекс.

  Reply
 5. От тази информация ми стана СТРАШНО!!! Знаете ли в какво превръщаме природата си и тези места, в лунен пейзаж. Всички сме смъртни на тази земя, но това което правим остава и след нас, за поколенията. Грозни дупки, изсечени дървета, унищожени флора и фауна. До кога ще продължава това, нима не стигат ужасните гледки край Пелевун, Кобилино, Камилски дол и къде ли не, сега и Покрован.
  Как се съчетава това с проектите на общината:
  “Естествено пашуване и дива природа, биологично земеделие и алтернативен туризъм. Това са трите направления на новия проект „ Новото злато на Тракия – Източни Родопи, 2009-2013 ” . Той бе представен в Ивайловград от лидера на проекта Франк Зандерлинк от фондация „ APK”. В представянето, което се състоя в малката зала на читалището, участва и Нико Ван дер Верф от фондация „Авалон”. Фондациите са холандски и работят предимно за опазване и развитие на околната среда и в сферата на земеделието.
  На представянето присъства кметът на общината Стефан Танев. ”
  Предлагам следващия път да ги заведат до кариерите и да видят за какво и чие злато става дума.Имаме ли гражданско общество в Ивайловград? Категорично – НЕ!

  Reply
 6. От къде в България може да се получи информация за собствениците на кариери? До сега когото и да съм попитала…..всеки има кариера!Някои дори по две или три….. Искам да купувам директно, а не чрез посредници.Тези ,които проучват, имат ли изобщо право да добиват и да продават?Ще съм много благодарна, ако някой си направи труда да ми отговори.Освен това ме интересуват и фирми, които имат добро име за качество на обрязан гнайс.
  Можете да се свържете с мен и на тел: 004366460135250 00436641644838 или на скайп kirilka.balzer

  Reply
 7. Не мога да разбера какво толкова ви бъркат тези кариери,сигорно на половината родителите работят там и благодарение на тях си плащат сметките. В цял свят хората добиват полезните ископаеми само в наща глупава държава и нашия завистлив народ бъркат всичко.Вместо да се радвате,че влизат пари в общината- Да влизат защото всички плащат на общината,но от къде да го знаете вие само злорадствате и ясно завиждате,а колко пари са наляли хората за да исакрат документи за проучване нямате и представа. така,че което не ви е ясно него коментирайте !
  Хубав ден от мен !

  Reply

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.