Откриват лова в Събота

откриват лова 2009В събота се открива новия ловен сезон. По традиция в ивайловградско той ще започне с чевермета, които в повечето случаи се дават от новите ловци в дружинките.

На всички ловджии пожелавам добра слука и много глугани тоя сезон.
Дано само времето е добро, че прогнозата е да превалява през уикенда, ама не вярвам това да е проблем.

И една новина за ловджиите от ивайловградско:

“Управителният съвет на Ловно сдружение “Ивайловград” на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението на 2.IХ.2009 г. в 18 ч. в Клуба на ловеца, Ивайловград, ул. Георги Димитров 46, при следния дневен ред: 1. приемане на устав на Ловно сдружение “Ивайловград”; 2. определяне размера на встъпителния членски внос в Ловно сдружение “Ивайловград”; 3. разни. Поканват се всички избрани делегати на общи събрания на ловните дружини да присъстват на общото събрание. Писмените материали по дневния ред са на разположение на делегатите в офиса на ловното сдружение. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе на 2.IХ.2009 г. в 19 ч., на същото място и при същия дневен ред независимо от броя на регистрираните делегати.”

2 thoughts on “Откриват лова в Събота”

  1. Айде новия сезон повече слука за авджиите и дано вземат та намалеят малко вече тия бракониери дето цяло лято шетат и после псуват защо нямало дивеч

    Reply

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.