Ще изграждат станция за събиране на боклука

bokluka_ivailovgrad_45325Сигурно много от вас са забелязали и/или подушили камионите, които от няколко месеца изнасят боклука от Ивайловград. Чуха се и доста спекулации по въпроса.

Имаше слухове дори, че някой въртял далавери. Ама то няма как. Като стане нещо и веднага почват да се говорят какви ли не неща. След всичките слухове какво точно се прави от няколко дни из Интернет има новини, в които се изяснява какво точно се случва със сметището в Ивайловград.

Истината е, че работата по извозването на боклука от сметището в Ивайловград в Кърджали е по проект „Рекултивация на осем стари сметища” на програма ИСПА – Инструмент за структурни политики за присъединяване. За всички, на които все още не е ясно проекта се финансира от Европейска комисия, Държавен бюджет, ЕБВР. Това значи, че могат да не се притесняват повече, и че няма далавера на местно ниво. Остава да се надяваме, че проекта ще бъде изпълнен до край и ще бъде премахнато грозното сметище към Мандалъка.

Проекта в частта си изпълнявана в Ивайловград включва почистване на сметището и изграждане на станция, в която боклука ще се събира и подготвя за извозване към Кърджали.

Интересно е, че се споменава, че земята под сметището ще бъде рекултивирана и залесена, но в проекта финансиран по програма ИСПА не е включена подобна дейност за ивайловградското сметище. Може би залесяването ще бъде финансирано от местния бюджет.

Вестник Марица:

Отпадъците ще се разтоварват от подходна платформа в захранващ бункер. След това отпадъците ще попадат в комбинирана система за уплътняване. Чрез тази система отпадъците ще се пресоват и избутват към затворен контейнер, прикрепен към нея. Ще има площадка за разделно сметосъбиране, на която местното население ще може да доставя обемисти и подлежащи на рециклиране отпадъци с личните си превозни средства. След запълването на контейнера, който не пропуска течности, със специален камион отпадъците ще се носят в Регионалния център за управление на отпадъците в Кърджали.”

Източници: e-finance-bg.net, ivaylovgrad.org

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.