Демонстрация по преработка на органични отпадъци

отпадъци, ивайловградДемонстрация за възможностите за преработката на органичните отпадъци в тор за градината ще бъде проведена в Ивайловград.

Демонстрацията ще се извърши в община Ивайловград в три последователни дни. Предвижда се първата да бъде пред читалището в Ивайлвоград на 18 септември, Петък.

Втората демонстрация е насрочена за 19-ти Септември и ще бъде на площада в село Свирачи. Третата ще се проведе на 20-ти в село Пелевун. Поканени са всички, които имат интерес да видят саморъчно направено устройство за преработка на органичните битови отпадъци (домашен компостер). То е дело на Ангел Буров и Христо Николов от сдружението, което организира събитието. Времето на демонстрациите е от 10-13 часа и 15-18 часа.

Целта е да се насочи вниманието на жителите на община Ивайловград към предстоящата дискусия по проблемите, свързани с управлението на отпадъците, мобилността на населението и културната идентичност. По тези теми, в Ивайловград ще бъде проведен семинар през месец Ноември с участието на студенти от Университета по архитектура, строителство и геодезия.

Компостирането е естественият начин на природата да преработва и рециклира органичните си отпадъци. Това е аеробен процес, крайният резултат от който е получаването на един изключително полезен продукт: компостът, естествен подобрител за почвата, изключително богат на хранителни вещества за нашите растения. Така, опозотворявайки нашите органични отпадъци, ние подобряваме почвените характеристики на нашата градина. Всеки от нас може лесно да си прави компост; няма разход на електроенергия, няма разходи за поддръжка, полезен е както за нас, така и за околната среда.

Инициативата е по проект на сдружение”Селище Зелено училище”- “За едно споделено пространство и по-добро място за живот “, който се реализира с финансовата подкрепа на фондация “Чарлз Стюард Мот”, предоставена чрез фондация “Екообщност”.

Партньори по проекта  са община Ивайловград и читалище “Пробуда”.

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.