Холандски европроект Новото тракийско злато и Ивайловград

ивайловград, проект, новото тракийско злато, холандскиНовото тракийско злато е проект на холандски природозащитни организации АРК и Авалон. До 2014 г. те ще работят върху развитието на нови икономически форми в Източните Родопи, основани на биоземеделието, опазването на околната среда и екотуризма.

АРК работи главно в областта на опазването на околната среда. Основен приоритет на фондацията е създаването на нови икономически лостове за развитие на местната икономика, изхождайки от ресурсите, с които разполага съответния регион и с помощта на местната власт, бизнес и население.

Авалон има над 20 годишен опит в опазването на околната среда и развитието на земеделието в България и чужбина. Работейки с местни организации и хора, Авалон се фокусира върху запознаването на хората с биологичното земеделие и възможностите, които то предлага. Чрез установените добри земеделски практики, фондацията допринася за опазването на природата и устойчивото развитие на селското стопанство.

Проектът е финансиран от Холандската национална пощенска лотария за периода 2009-2014 г.

Проектите по програмата на Новото тракийско злато ще се развиват в три направления:

  • Дива природа и биоразнообразие
  • Биоземеделие
  • Алтернативен туризъм

За повече информация може да посетите сайта на проекта – http://newthraciangold.eu/

Допълнителни контакти:

Eкип на проект “Новото злато на Тракия” в България:
Доц. д-р Владислав Попов (координатор биоземеделие): e-mail – vpopov_bg@yahoo.com , телефон +0887788412
Михаела Кирчева (координатор алтернативен туризъм): e-mail – mihaela_kircheva@abv.bg, телефон +0887831026
Христо Христов (опазване на околната среда и биоразнообразие): e-mail – grifonvul@abv.bg, телефон +0886059917
Ива Тончева (ПР на проекта): e-mail – iva.tontcheva@taofes.eu, телефон + 0884266804
Стефан Аврамов (координатор биоразнообразие): e-mail – sga@escom.bg, телефон +0886605410
Димитър Симитчиев (офис асистент): e-mail – dim_sim@abv.bg, телефон +0885 680659

Ръководен екип на проект “Новото злато на Тракия” в Холандия:
АРК Натура, Франк Зандеринк – лидер на проекта: e-mail – frank.zanderink@ark.eu, телефон +31 26 3635444

2 thoughts on “Холандски европроект Новото тракийско злато и Ивайловград”

  1. Тютюна е загубена кауза….

    ЕС ще ограничава все повече употребата му и съответно производството, та ще е хубаво хората да започнат да се занимават с нещо друго. Той Харалан Александров няколко пъти мисля се е опитвал да го обясни на хората в Ивайловград, че е неизбежно това, което се случва с тютюна, ама не е лесно.

    Производителите на тютюн ще са все по-зле и по-зле. Това е същото като някой пита защо се вдигат цените или защо има криза. Ами защото икономиките отдавна не са независими, глобализацията е неизбежна и повсеместна…

    Reply

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.