Ивайловградски земеделци може да не получат помощи за 2012 година

помощи, ивайловград, земеделски стопани, субсидииНякои земеделски стопани от община Ивайловград може да се простят с помощите от Държавен фонд земеделие за 2012 година.

Загубата на безвъзмездно финансиране от Европейският фонд за гарантиране в земеделието за някой от стопаните в Ивайловград може да се случи, защото от службата по земеделие не могат да очертаят земите им. Заявените площи всъщност се оказват бели петна ортофотокартите и от земеделските служби няма как да ги нанесат. Днес е последния срок за подаване на заявления за субсидии, които някой от стопаните изглежда няма да получат.

Целият проблем произлиза от това, че някой от ортофокартите не пълни, защото на места гърците не са позволили да се снима. От министерството на земеделието знаят за проблема, който съществува и на много други места в България и са оказали съдействие на общините и производителите. Осигурили са стари снимки от 2007 година, за да могат с тяхна помощ да бъдат нанесени обработваните площи и земеделците да получат субсидиите си. На местата, в които все още има проблеми, министерството е очаквало заявки от страна на общинските земеделски служби, на които да отговори адекватно.

Ще припомним, че бенефициенти по Схемата за единно плащане на площ (СЕПП) са всички земеделски стопани (фермери) в това число физически или юридически лица, или група физически или юридически лица, независимо какъв статус се дава на тази група и нейните членове от националното законодателство, чието стопанство се намира на територията на Общността.

Задължително условие, за да бъде отпусната помощта, е земите, с които се кандидатства, да бъдат поддържани в добро земеделско и екологично състояние и да отговарят на законоустановените изисквания за управление. Минималният размер на стопанството трябва да е минимум 0,5 хектара за трайни насаждения и 1 хектар за останалите култури, като минималния размер на всеки парцел в стопанството трябва да е 0,1 хектара. Помощи се отпускат за:

  • Обработваема (орна) земя
  • Постоянно затревени площи – пасища, мери и ливади
  • Трайни насаждения
  • Семейни градини

Източник: вестник Нов Живот

3 thoughts on “Ивайловградски земеделци може да не получат помощи за 2012 година”

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.