За бизнеса и работните места в Ивайловград

бизнес в Ивайловград
бизнес в Ивайловград

За бизнеса и работните места в Ивайловград

Най-големият бич за „европейския“ Ивайловград, в който няма здравеопазване, нормално водоснабдяване и т.н. е това, че няма и никакви възможности. Хората няма къде да работят, безработицата е най-висока в цяла област Хасково и новите инвестиции са нещо, което е лоша дума! Това естествено води до загубата на едно от най-важните неща за човека – свободата. А както е написал  Сервантес – “Свободата, Санчо, е едно от най-ценните блага“! Тази липса на работа, на възможности, на свобода, поражда още по-голям проблем. Населението в трудоспособна възраст намалява през последните години!

Но да се върна на възможностите и това, как може да се направи нещо в тази посока. За да е по-лесно, поглеждаме назад в историята на Ивайловград и околните села. Както и преди, така и сега, Ивайловград е бил по-близо до Гърция и Турция, отколкото до по-урбанизираните части на България. Къде се е търгувало? Основно в Одрин, Димотика и т.н. До тук добре. Какво имаме в момента – отворена граница, която обаче трудно може да се използва за търговия и стокообмен! Т.е. затрудняват се, както тези, които в момента търгуват с Гърция, така и евентуалните инвеститори от 2 съседни държави с много по-развита икономика. Затова е добре да се хвърлят повече усилия през тази граница да могат да преминават  стоки! Нима за всички няма да е по-лесно? Ако сте бизнесмен, ще ви бъде ли удобно да прекарвате тежкотоварни камиони през завоите в планината? Кой инвеститор ще иска да дойде в Ивайловград, да не говорим от Гърция, или пък Турция? Ще си направи бизнеса в Свиленград, Любимец, Харманли и няма да се сети за Ивайловград!

Друго, което е много важно. Общината трябва да покаже, че за нея бизнеса е важен, че инвеститорите са ценни. Как може да стане това:

  • Намаляване на административната тежест, бюрокрация и т.н. Съдействие на всеки при всяко начинание. От гражданина, до голямата фирма. В момента има около 170 общински служители, без тези на граждански договор! Ами кажете ми по колко се падат на инвеститор?
  • Отново прозрачност – гражданите да знаят за инвестиционните намерения и какво се прави, за да бъдат запазени, реализирани и развити! Също важно и в компетенцията на общината.
  • Да се помогне на земеделските производители. От толкова години слушаме за борса за земеделска продукция. Защо никой не я направи, а хората да трупат например гроздето пред къщите си, чакайки някой да мине да го купи?
  • Да опише сградния фонд за да може бързо и лесно да се предложи на потенциални инвеститори. Ако може дори, да се обособи зона за целта, към която да се подготвят пътища, паркинги, рампи, или каквото трябва. Подобна има, ако не е разпродадена цялата, в района на бившите поделения, само трябва да се приведе в малко по-добър вид.
  • Да не се спира работещия бизнес и да не се поощрява нелоялната конкуренция. Това последното е много важно.

 

 

3 thoughts on “За бизнеса и работните места в Ивайловград”

  1. Госпожо Овчарова самозабравяте се ! Не ни занимавайте с новогодишните лампички и украси а се вземете в ръце Ивайловград загива. Всеки ден няма вода по града няма работни места цените на нафтата не са мръднали

    Reply

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.