Атракцион на язовир Ивайловград

Атракцион на язовир Ивайловград
Атракцион на язовир Ивайловград

Община Ивайловград започва да изгражда атракцион на язовир Ивайловград по проект “Подобряване на условията за достъп до природни, културни и туристически обекти чрез създаване на зони за туризъм и отдих в село Ламбух”. Този атракцион ще бъде изграден в поземлени имоти 000830, 000815 на брега на язовира в землището на село Камилски дол/Ламбух. Не сме сигурни за землището, защото кадастралните данни преди 10 години и настоящите показват, че преди тези имоти са били в землището на Камилски дол, но сега са в това на Ламбух. За целта държавата е предоставила имотите на община Ивайловград, като преди това те са били публична държавна собственост, а сега за частна общинска. Вижда се от новата справка в Кадастъра. Също така има издадено разрешение за строеж от 30.03.2018 г. Очаква се атракционът на язовир Ивайловград да фунционира съвсем скоро и да радва гражданите и гостите на общината.

Пожелаваме, след изграждането му да се получи приятно и чисто място за отдих на язовир Ивайловград, което да може да се позва от всички. А за нас остава въпросът, защо 40 години никой в общината не е предприел подобни усилия, за да обособи вилна зона над бреговете на язовира? Явно законово е възможно, а общината би спечелила много пари от продажбата на парцелите, данъци, туристи и т.н. Да се надяваме, че някой ден мечтата на всички ивайловградчани за законна вилна зона покрай красивия ни язовир ще бъде осъществена!

 

 

Ето няколко примера от други язовири, където са направени множество вили, хотелчета и т.н. напълно законно и туризмът процъфтява. Снимките по-долу са от язовир Батак, Доспат, Кърджали. На всеки друг язовир в България може да имаш вила сред природата, като всичко е законно и уредено, включително сметосъбирането, за което естествено се плаща. Да вземем за пример община Сърница, до която се стига за същото време от София, както и до Ивайловград. Завоите са много повече, но там развиват доста добре туризъм по бреговете на язовира и имат засилен поток от туристи.

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.